74A KP. Hòa Long, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương
 • 0886.093.838 - 0886.071.818 - 0886.079.898 - 0938.515.051
 • baobitoanphatbd@gmail.com

Công đoạn sản xuất

 • Dệt 1

 • Dệt 2

 • Dệt 3

 • Kho thành phẩm

 • Kho thành phẩm 1

 • May đặt tay

 • May tự động

 • Tráng ghép PP, OPP

 • Xô hông

 • Ép miệng

 • In cắt cuộn tự động

 • Kéo sợi

 • Kho bán thành phẩm

 • Kho bán thành phẩm 1

 • Kho dệt

 • Kho dệt 1

 • Kho nhiên liệu

Hotline Kinh Doanh 1 Kinh Doanh 2
Kinh Doanh 3 Kinh Doanh 4